Dagboek 2021

Evangelie beteken goeie nuus. Ons, vir wie dit ’n bekende begrip is, weet dat dit die heel beste nuus denkbaar is: Die Heilige hef die vervreemding op – die vervreemding wat ons selfgerigte lewens meebring tussen ons en God, ons medemense en ware lewensvervulling.

Christus se kruisdood realiseer en waarborg die feit dat liefde vervreemding vervang. Tog is dit nie asof God alles eensklaps reg toor nie. Ons selfgerigtheid bly stry teen die verlossing. Verlossing is daarom iets wat elke dag opnuut moet plaasvind. Dit gebeur wanneer ons die evangelie opnuut aanneem as die waarheid wat ons vrymaak, sodat ons weg van onsself en die verganklike dinge af kan vertrou om ons vrede en vervulling slegs in die verlossing te vind.

Dit gebeur nie maklik nie. Dit behels ’n daaglikse sterwe aan ons eiebelang en eie belangrikheid sodat ons saam met Christus opstaan tot ’n nuwe lewe van liefde as selfprysgawe en diens aan God en ander. Hiermee wil die dagstukkies elke leser help.

Saamgestel deur en gebruik met toestemming van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. https://nhka.org/

Episodes