Bybelboeke

1 Johannes
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief van Johannes is die langste van die drie briewe wat aan Johannes toegeskryf word. In sekere opsigte sluit hierdie drie briewe nou aan by die die Evangelie volgens Johannes. Dit is nie bekend of die brief deur die apostel Johannes geskryf is nie. Die brief is waarskynlik aan die ...
1 Johannes: Outeurskap en datering
onderwerp
 • basiese
Dit is nie seker of die apostel Johannes die outeur van 1 Johannes is nie. Hierdie brief is waarskynlik geskryf rondom die jaar 100 n.C. Outeurskap Die drie geskrifte wat as die briewe van Johannes bekend staan, het in dieselfde sirkel as die Evangelie volgens Johannes ontstaan. Waarskynlik is 1 ...
1 Johannes: Struktuur
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief van Johannes is nie baie duidelik gestruktureer nie. Opsomming van die inhoud Die plan van die brief is nie baie duidelik nie, aangesien die skrywer heel dikwels vir ’n nuwe aanslag kies. Die skrywer begin in 1 Johannes 1:5 ná die aanhef. Daarna begin hy weer in 1 Johannes 2:18 en ...
1 Konings
onderwerp
 • basiese
1 en 2 Konings vorm saam ʼn deurlopende verhaal wat ʼn vervolg op 1 en 2 Samuel is. In Bybels is die verhaal oor twee boeke versprei — waarskynlik as gevolg van die omvang van die narratief. In hierdie boeke lees ons verhale oor die konings wat ná Dawid geheers het. Titel van die boek Die titel ...
1 Konings: Datering
onderwerp
 • basiese
1 en 2 Konings vorm deel van ʼn groot historiese werk, wat saam met die boeke Josua, Rigters, 1 Samuel en 2 Samuel die geskiedenis van Israel en Juda dek tot omtrent 560 v.C. In sy huidige vorm dateer die boek waarskynlik uit die tydperk 550 tot 500 v.C. Die boek beskryf gebeure wat plaasgevind het ...
1 Konings: Struktuur
onderwerp
 • basiese
1 Konings bevat verhale oor die verskillende konings van Israel en Juda. Samestelling Die boek kan grotendeels in drie afdelings verdeel word: 1 Konings 1 – 2:12 beskryf die einde van koning Dawid se lewe. Dit voltooi die verhale in 2 Samuel.  1 Konings 2:13 – 11 gee ʼn beskrywing van die regering ...
1 Korintiërs: Struktuur
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief aan die Korintiërs is die tweede langste brief van Paulus. Die heel belangrikste onderwerp in die brief is die verdeeldheid in die gemeente. Inhoud in kort Soos al die briewe van Paulus, begin 1 Korintiërs deur aan te dui wie die afsenders is, aan wie dit gestuur is, ʼn ...
1 Petrus
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief van Petrus is een van die sogenaamde algemene of katolieke briewe, wat nie aan ’n spesifieke persoon of gemeenskap gerig is nie, maar ’n omsendbrief met soveel moontlik Christelike lesers in gedagte. Die brief word toegeskryf aan die apostel Petrus. Dit is nie bekend wanneer die ...
1 Petrus: Beoogde lesers
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief van Petrus is gerig aan die gemeentes in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië (1 Petrus 1:1). Al hierdie streke is in Klein-Asië geleë. Te oordeel aan verskeie besonderhede in die brief, lyk dit asof die geadresseerdes nie-Jode was.
1 Petrus: Outeurskap en datering
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief van Petrus is waarskynlik teen die einde van die eerste eeu n.C. deur ’n volgeling van die apostel Petrus geskryf. Outeurskap Die brief word toegeskryf aan die apostel Petrus, maar die juistheid van die bewering word betwis. Baie geleerdes meen dat die brief deur volgelinge van ...
1 Petrus: Struktuur
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief van Petrus is ’n brief wat met groot omsigtigheid onder die naam van die apostel Petrus geskryf is. Opsomming van die inhoud Die brief het ’n versigtig saamgestelde raamwerk, waarin die skrywer sy lesers (1 Petrus 1:1-2) groet en weer van hulle afskeid neem (1 Petrus 5:12-14). ...
1 Samuel
onderwerp
 • basiese
In 1 Samuel lees ons van die profeet Samuel, koning Saul wat die eerste koning van Israel is, en die opkoms van koning Dawid. 1 en 2 Samuel vorm ʼn aaneenlopende verhaal, maar in Bybels is die verhaal oor twee boeke versprei en selfs verder in 1 en 2 Konings voortgesit. Titel van die boek 1 Samuel ...
1 Samuel: Datering
onderwerp
 • basiese
1 Samuel is deel van ʼn groot historiese werk wat die boeke van Josua, Rigters, 1 Konings en 2 Konings insluit. Hierdie boeke het te make met die geskiedenis van Israel en Juda tot omtrent 560 v.C. In sy huidige vorm dateer die boek waarskynlik uit die tydperk 550 tot 500 v.C. Tradisionele datering ...
1 Samuel: Struktuur
onderwerp
 • basiese
1 Samuel speel af in die oorgangsperiode tussen die tyd van die rigters en die tyd van die konings. In die oorweging van die samestelling van 1 Samuel se teks, moet ons ook 2 Samuel 1 insluit. In 1 Samuel 1 tot 2 Samuel 1 kan drie dele onderskei word: die lewe van Samuel; die lewe van Saul; die ...
1 Tessalonisense: Geadresseerdes
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief aan die Tessalonisense is gerig aan die Christene in Tessalonika. Tessalonika was die hoofstad van die Romeinse provinsie Masedonië, ʼn provinsie in die noorde van Griekeland. Paulus het die gemeente, wat hoofsaaklik uit nie-Joodse Christene bestaan het, aldaar gestig. Daar het ...
1 Tessalonisense: Outeur en Datering
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief aan die Tessalonisense is waarskynlik omstreeks 50 n.C. geskryf. Paulus het die brief saam met sy medewerkers, Silvanus en Timoteus, geskryf. Datering Handelinge 17 – 18 bevat inligting oor Paulus se tweede sendingreis, wat min of meer strook met dit wat ons in 1 Tessalonisense ...
1 Tessalonisense: Struktuur
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief aan die Tessalonisense vertoon nie ʼn baie vaste struktuur nie. Die styl is heel spontaan en min afgerond. Inhoud in kort Soos die meeste ander antieke briewe begin 1 Tessalonisense volgens ʼn vaste patroon, deur die afsender te vermeld, diegene aan wie dit gerig is, ʼn groeteboodskap ...
1 Timoteus: Beoogde lesers
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief aan Timoteus is een van die “pastorale briewe”. Volgens die inleiding is hierdie briewe gerig aan Paulus se nabye medewerkers: Timoteus en Titus. Maar hierdie briewe het altyd ’n geslag leermeesters ná Paulus in die oog. Dit is duidelik uit die sake waaraan aandag gegee word in die ...
1 Timoteus: Outeurskap en datering
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief aan Timoteus is waarskynlik nie deur Paulus self geskryf nie, maar deur een van sy volgelinge. Indien die brief nie van Paulus afkomstig is nie, is dit aan die einde van die eerste of die begin van die tweede eeu geskryf. Pastorale briewe van Paulus? Die eerste brief aan Timoteus ...
1 Timoteus: Struktuur
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief aan Timoteus bevat verwysings na pastorale sorg binne die Christelike gemeenskap. Opsomming van die inhoud 1 Timoteus voorsien riglyne vir die gedragvan diegene in leiersposisies in die Christelike gemeenskappe. In die eerste hoofstuk word die taak wat aan Timoteus opgedra is, nuut ...
1 Timoteus: Struktuur
onderwerp
 • basiese
Die eerste brief aan Timoteus bevat verwysings na pastorale sorg binne die Christelike gemeenskap. Opsomming van die inhoud 1 Timoteus voorsien riglyne vir die gedragvan diegene in leiersposisies in die Christelike gemeenskappe. In die eerste hoofstuk word die taak wat aan Timoteus opgedra is, nuut ...
2 Johannes
onderwerp
 • basiese
Die tweede brief van Johannes is ’n kort briefie wat, soos 1 Johannes en 3 Johannes, aan die apostel Johannes toegeskryf word. In sekere opsigte pas hierdie drie briewe baie goed in by die Evangelie volgens Johannes. Die brief waarsku teen vals leraars wat ontken dat Jesus ooit ’n mens was. Tema ...
2 Johannes: Outeurskap en datering
onderwerp
 • basiese
Dit is nie seker of die apostel Johannes die outeur van 2 Johannes is nie. Die brief is waarskynlik omstreeks die jaar 100 n.C. geskryf. Outeurskap Die drie geskrifte wat bekend staan as die briewe van Johannes het hulle oorsprong uit dieselfde sirkel as die Evangelie volgens Johannes. Dit is ...
2 Konings
onderwerp
 • basiese
1 en 2 Konings vorm saam ʼn deurlopende verhaal wat ʼn vervolg op 1 en 2 Samuel is. In Bybels is die verhaal oor twee boeke versprei — waarskynlik as gevolg van die omvang van die narratief. In hierdie boeke lees ons verhale oor die konings wat ná Dawid geheers het. Titel van die boek Die titel ...
2 Konings: Datering
onderwerp
 • basiese
1 en 2 Konings vorm deel van ʼn groot historiese werk, wat saam met die boeke Josua, Rigters, 1 Samuel en 2 Samuel te make het met die geskiedenis van Israel en Juda tot omtrent 560 v.C. In sy huidige vorm dateer die boek waarskynlik uit die tydperk 550 tot 500 v.C. Die boek beskryf die gebeure in ...
2 Konings: Struktuur
onderwerp
 • basiese
2 Konings bevat die voortsetting van die historiese weergawes omtrent die koninkryke van Israel en Juda. Dit kan hoofsaaklik in twee afdelings verdeel word: die geskiedenis van Israel en Juda tot by die val van Samaria;  die geskiedenis van Juda. Die verdeelde koninkryk Die eerste deel van hierdie ...
2 Korintiërs: Struktuur
onderwerp
 • basiese
Die tweede brief aan die Korintiërs is een van die mees persoonlike briewe wat Paulus geskryf het. Inhoud in kort Die tweede brief aan die Korintiërs begin met ʼn redelike standaard-inleidingsformule wat die afsender bekendstel, asook dié aan wie dit gerig is en ʼn groeteboodskap. Volgende het 2 ...
2 Korintiërs: Verskeie briewe?
onderwerp
 • basiese
Dit word algemeen aanvaar dat 2 Korintiërs voorwaar deur Paulus geskryf is. Kenners is egter verdeeld oor die vraag of die teks oorspronklik een geheel was. Dit is ook moontlik dat die brief saamgestel is deur ʼn latere redaktor, wat twee, drie, vier of selfs vyf briewe wat Paulus aan die Korintiërs ...
2 Petrus
onderwerp
 • basiese
Hoewel die tweede brief van Petrus ’n brief genoem word, dra dit nie die kenmerke van ’n persoonlike brief nie. Die geskrif het meer in gemeen met die “testament”-genre. Die geskrif word toegeskryf aan die apostel Petrus. Dit is nie bekend wanneer die brief geskryf is nie. Tema Die inhoud van die ...
2 Petrus: Bronne
onderwerp
 • basiese
Daar bestaan ’n duidelike mate van ooreenstemming tussen 2 Petrus en die brief van Judas. Baie Bybelgeleerders meen dat die brief van Judas die oudste van die twee is en dat hierdie brief deur die skrywer van 2 Petrus gebruik is.
2 Petrus: Outeurskap en datering
onderwerp
 • basiese
Die tweede brief van Petrus is waarskynlik aan die begin van die tweede eeu n.C. deur ’n volgeling van die apostel Petrus geskryf. Outeurskap Die opskrif “Die tweede brief van Petrus” (sien ook 2 Petrus 3:1) dui op ’n verband met 1 Petrus. Die twee briewe verskil egter soveel van mekaar tov inhoud ...
2 Petrus: Struktuur
onderwerp
 • basiese
Die tweede brief van Petrus word toegeskryf aan die apostel Petrus. Hierdie brief toon baie ooreenkomste met die brief van Judas. Opsomming van die inhoud Die raamwerk van die brief (2 Petrus 1:1-3; 2 Petrus 3:17-18) bevat sulke standaardelemente soos ’n inleiding en ’n groeteboodskap. Daarby fokus ...
2 Samuel
onderwerp
 • basiese
2 Samuel begin direk na die einde van 1 Samuel. Albei boeke vorm ʼn aaneenlopende verhaal, maar in Bybels word dit altyd oor twee boeke versprei. Die verhaal word selfs verder in 1 Konings en 2 Konings voortgesit. In 2 Samuel is die koningskap van Dawid die sentrale tema. Titel van die boek 2 Samuel ...
2 Samuel: Datering
onderwerp
 • basiese
1 en 2 Samuel is deel van ʼn groot historiese werk wat saam met die boeke Josua, Rigters, 1 Konings en 2 Konings te make het met die geskiedenis van Israel en Juda tot omtrent 560 v.C. In sy huidige vorm dateer die boek waarskynlik uit die tydperk 550 tot 500 v.C. Tradisionele datering Volgens die ...
2 Samuel: Struktuur
onderwerp
 • basiese
2 Samuel 1 vorm die afsluiting van die verhale in 1 Samuel. Vanaf 2 Samuel kan drie afdelings onderskei word. Die koningskap van Dawid Die eerste deel (2 Samuel 2 – 8) beskryf hoe Dawid sy koningskap oor Juda en Israel stewig vestig. Hy verskuif sy hof van Hebron na Jerusalem en laat ook die ark ...
2 Tessalonisense: Outeur en datering
onderwerp
 • basiese
Die tweede brief aan die Tessalonisense is geskryf onder die naam van Paulus, maar is waarskynlik nie deur Paulus self geskryf nie. Dit is onbekend wie die brief geskryf het en wanneer dit geskryf is. Outeurskap Die meeste Bybelgeleerdes aanvaar dat die brief nie deur Paulus geskryf is nie, om die ...
2 Tessalonisense: Struktuur
onderwerp
 • basiese
Die tweede brief aan die Tessalonisense lyk na ʼn soort verwerking van die eerste brief aan die Tessalonisense. Inhoud in kort Soos 1 Tessalonisense, begin 2 Tessalonisense volgens ʼn vaste patroon: afsender, geadresseerdes, groeteboodskap en danksegging aan God vir die ontvanger van die brief. 2 ...
2 Timoteus
onderwerp
 • basiese
Die tweede brief aan Timoteus word toegeskryf aan die apostel Paulus en is gerig aan sy medewerker, Timoteus. Dit is onbekend wanneer en deur wie hierdie brief geskryf is. Die brief gee opdragte aan die leiers van die Christelike gemeenskap. Die eerste en tweede brief aan Timoteus, staan saam met ...
2 Timoteus: Beoogde lesers
onderwerp
 • basiese
Die tweede brief aan Timoteus is een van die “pastorale briewe”. Volgens die inleiding is hierdie briewe gerig aan Paulus se nabye medewerkers: Timoteus en Titus. Maar hierdie briewe het altyd ’n geslag leermeesters ná Paulus in die oog. Dit word duidelik uit die sake waaraan aandag gegee word in ...
2 Timoteus: Outeurskap en datering
onderwerp
 • basiese
Die tweede brief aan Timoteus is waarskynlik nie deur Paulus geskryf nie, maar deur een van sy volgelinge. Indien die brief nie van Paulus afkomstig is nie, is dit aan die einde van die eerste of die begin van die tweede eeu geskryf. Pastorale briewe van Paulus? Die tweede brief aan Timoteus staan ...
2 Timoteus: Struktuur
onderwerp
 • basiese
Die tweede brief aan Timoteus bevat voorskrifte vir pastorale sorg binne die Christelike gemeenskap. Opsomming van die inhoud Die brief begin met ’n inleiding, adres en groeteboodskap. In hierdie brief word Timoteus herinner aan die vorige brief en opgeroep om standvastig in die verkondiging van ...
3 Johannes
onderwerp
 • basiese
Die derde brief van Johannes is ’n kort brief wat, soos 1 Johannes en 2 Johannes, aan die apostel Johannes toegeskryf word. In sekere opsigte pas hierdie drie briewe baie goed in by die Evangelie volgens Johannes. Tema 3 Johannes is gerig aan iemand genaamd Gaius. Die outeur loof sy geloof, liefde ...
3 Johannes: Outeurskap en datering
onderwerp
 • basiese
Dit is nie seker of die apostel Johannes die outeur van 3 Johannes is nie. Die brief is waarskynlik omstreeks 100 n.C. geskryf. Outeurskap TDie drie geskrifte wat bekend staan as die briewe van Johannes het hulle oorsprong uit dieselfde sirkel as die Evangelie volgens Johannes. Dit is waarskynlik ...
Amos: Datering
onderwerp
 • basiese
Amos is een van die oudste profetiese boeke in die Bybel. Tyd van Amos In die opskrif word twee konings vermeld: Ussia en Jerobeam. Dit dateer Amos se bediening in die middel van die agtste eeu v.C. (760-750). Jerobeam II het vir meer as 40 jaar regeer en die gebied en mag van Israel aansienlik ...
Amos: Struktuur
onderwerp
 • basiese
In die boek Amos kan twee dele onderskei word: Amos 1 – 6 en Amos 7 – 9. Amos 1 – 6 In die eerste deel is God die belangrikste spreker. Hy uiter ʼn aantal oordele oor die nasies wat Israel omring. Hierdie profesieë begin met die vaste formule, “Selfs as …. Net drie keer sonde gedoen het, sou Ek sy ...
Ander briewe
onderwerp
 • basiese
Behalwe die briewe van Paulus is daar ook ander briewe in die Nuwe Testament: die brief aan die Hebreërs; die brief van Jakobus; die eerste brief van Petrus; die tweede brief van Petrus; die eerste brief van Johannes; die tweede brief van Johannes; die derde brief van Johannes; die brief van Judas. ...
Beginreëls
onderwerp
 • basiese
Paulus begin al sy briewe op ’n soortgelyke manier. Hy begin met sy eie naam, die geadresseerde(s) en die rede vir die brief. Paulus het die korrespondensiegebruike van sy dag gebruik. Standaardbegin Paulus begin die eerste sin van al sy briewe deur sy naam as afsender te verskaf, en soms ook die ...
Briewe
onderwerp
 • basiese
Van die 27 boeke van die Nuwe Testament is 21 aan ons oorgelewer as briewe. Briewe het oor die algemeen ’n aantal vaste kenmerke: ’n afsender; ’n geadresseerde; ’n geleentheid; ’n herkenbare begin en einde. Is dit werklik ʼn brief? Meeste van die “briewe” (of “sendbriewe”) in die Nuwe Testament het ...
Bybel
onderwerp
 • basiese
Die woord “Bybel” word afgelei van die Griekse woord biblia, wat “boeke” beteken. Die Bybel bestaan natuurlik uit allerhande verskillende boeke. Terselfdertyd het die term biblia in Latyn die betekenis “die heilige boek” aangeneem. Dit het die naam vir die Bybel geword. Ons woord “Bybel” is van ...
Bybel as biblioteek
onderwerp
 • basiese
Die Bybel word dikwels beskou as ʼn enkele boek — een groot geheel. Aan die een kant is dit reg, aangesien die Bybel al vir eeue as ʼn eenheid gefunksioneer het. Aan die ander kant is dit belangrik om te besef dat die Bybel oorspronklik nie net een boek was nie. Ou en Nuwe Testament Die Bybel word ...