Lande en Mense

item.title
Ammon en Ammoniete
onderwerp
 • basiese
Die Ammoniete was die inwoners van die koninkryk van Ammon wat ten ooste van Israel geleë was, met Rabbat-Ammon as die hoofstad. Die Ammoniete was verwant aan die Israeliete en hulle taal het nie soveel van Hebreeus verskil nie. Hulle het met die Israeliete slaags geraak, wat daartoe gelei het dat ...
item.title
Artemis
onderwerp
 • basiese
In die Griekse mitologie is Artemis die godin van jag en die maan, en die heerser oor die wilde diere. In Latyn is haar naam Diana. Artemis is die dogter van Leto en die god Zeus. Haar tweelingbroer is Apollo. Die tempel van Artemis in Efese In die stad Efese in Klein-Asië het die Grieke ʼn ...
Asjera
onderwerp
 • basiese
Asjera is die naam van ʼn Kanaänitiese godin wat in ʼn groot gebied van die Ou Nabye Ooste aanbid is. In die Ou Testament word die Hebreeuse woord Asjera ook dikwels gebruik om te verwys na ʼn houtpaal wat die godin verteenwoordig het. Asjera in mitologie In die antieke Babiloniese era was Asjera na ...
Astarte
onderwerp
 • basiese
Astarte is die naam van ʼn Kanaänitiese godin wat in groot dele van die Ou Nabye Ooste aanbid is. In die stede Tirus en Sidon was sy die belangrikste godin. Die Israeliete het haar ook geken. Astarte in mitologie In die mitologie was Astarte die vrou van El. Sy is beskou as die godin van oorlog. ...
item.title
Baäl
onderwerp
 • basiese
Baäl is die naam van een van die bekendste Kanaänitiese gode. Hy is in groot dele van die Ou Nabye Ooste aanbid. Die Bybel dui aan dat hy ook ʼn gewilde god by die Israeliete self was. Die god van wind en weer Baäl word in fyn besonderhede in Ugaritiese tekste beskryf. Hy sit op sy troon in sy ...
Bel
onderwerp
 • basiese
Bel is ʼn ander naam vir die god Marduk. Hy was die beskermgod van die stad Babilon. ʼn Eretitel vir die god Marduk “Bel” is ʼn Babiloniese woord vir “heer” of “meester”. Dit was oorspronklik ʼn eretitel vir verskeie Babiloniese gode. Maar sedert die tweede millennium v.C. is die titel spesifiek vir ...
Dagon
onderwerp
 • basiese
Dagon was die belangrikste god van die Filistyne. Hy het ʼn tempel in Gasa en Asdod gehad (sien Rigters 16:23). Die tempel in Asdod het na bewering tot aan die einde van die tweede eeu v.C. bestaan (sien 1 Makkabeërs 10:83-84). Dagon of Dagan Dagon word soms gelykgestel aan die Mesopotamiese god, ...
item.title
Die Kanaänitiese godsdiens
onderwerp
 • basiese
Die Kanaäniete het verskeie gode aanbid waarvan die belangrikste El, Baäl, Anat, Astarte en Asjera was. ʼn Goeie verhouding met die gode Vrugbaarheid speel ʼn belangrike rol in die Kanaänitiese godsdiens. Die gode kon ʼn ryk oes, ʼn magdom vee en ʼn groot aantal kinders voorsien. Daarom was dit ...
item.title
Die noordelike ryk van Israel
onderwerp
 • basiese
Die noordelike ryk van Israel is die naam wat gegee is aan die gebied wat aan die tien noordelike stamme van Israel behoort het. Die noordelike ryk het na die regering van Salomo ontstaan, omstreeks 926 v.C. Daar was dikwels spanning tussen die noordelike ryk van Israel en die suidelike ryk van ...
item.title
Die suidelike ryk van Juda
onderwerp
 • basiese
Die suidelike ryk van Juda is die naam van die gebied waaroor die nakomelinge van die konings Dawid en Salomo vanaf ongeveer 926 v.C. regeer het. Die hoofstad was Jerusalem. Daar was dikwels spanning tussen die suidelike ryk van Juda en die noordelike ryk van Israel. In 586 v.C. het die suidelike ...
Dike
onderwerp
 • basiese
In die Griekse godsdiens is Dike die naam van die godin van geregtigheid. Die godin kom in die Bybel voor in Handelinge 28:4, waar sy “wraak” genoem word.
Dioskuri
onderwerp
 • basiese
In die Griekse mitologie was die Dioskuri twee halfgode genaam Kastor en Polluks. Hulle was die seuns van die Griekse Oppergod, Zeus. Dioskuri in die Bybel In Handelinge 28:11 word daar na die Dioskuri verwys wat ook die boegbeeld was van die Aleksandrynse skip waarmee Paulus geseil het.
Epikurus
onderwerp
 • basiese
Epikurus was ʼn Griekse filosoof (342-270 v.C.) wat ʼn beroemde filosoweskool gestig het. Die boek Handelinge noem mense wat volgelinge van sy filosofie was. Filosofie van Epikurus Volgens Epikurus kan die wêreld verklaar word aan die hand van natuurlike verbindings tussen dinge. Die gode het nie die ...
Farao
onderwerp
 • basiese
Die woord farao beteken “groot huis” of “paleis”. Sedert die 15de eeu v.C. het dit die naam van die koning van Egipte geword. Ou Testament In die verhale oor Abraham, Josef en Moses speel die farao’s ʼn baie belangrike rol. Maar in die bybelse verhale het hulle selde ʼn naam. Dit maak dit moeilik om ...
item.title
Gadara: opgrawings
Foto
 • basiese
God van ander nasies
onderwerp
 • basiese
In die Ou Testament word die name van “vreemde gode” gereeld genoem — gode buiten die God van Israel. Vir meer inligting, sien: Kanaänitiese godsdiens; gode van die Moabiete, Ammoniete en Filistyne; Mesopotamiese godsdiens; Griekse godsdiens.
Gode van die Moabiete, Ammoniete en Filistyne
onderwerp
 • basiese
Israel se bure — die Moabiete, Ammoniete en Filistyne — het verskillende gode gedien. Die volgende name word in die Ou Testament vermeld: Milkom; Molek; Kemos; Dagon.
item.title
Griekse godsdiens
onderwerp
 • basiese
Soos meeste ander godsdienste van die oudheid was die Griekse godsdiens politeïsties: daar was baie verskillende gode. Voorbeelde van Griekse gode is Apollo, Artemis, Hermes en Zeus (die belangrikste gode in die panteon). Die gode is op verskillende maniere op verskillende plekke aanbid. Hulle het ...
Griekse godsdiens in die Hellenistiese periode
onderwerp
 • basiese
Na die verowerings deur Aleksander die Grote het die Griekse godsdiens verskeie veranderings ondergaan. Die godsdiens het toenemend onder die invloed van ander volke se idees gekom. Hellenisering Toe Aleksander die Grote dele van die Ou Nabye Ooste verower en ʼn nuwe wêreldryk gevestig het, is die ...
item.title
Hermes
onderwerp
 • basiese
Hermes is die naam van ʼn Griekse god wat die seun van Zeus en die halfbroer van Apollo was. Hy is beskou as ʼn god wat gesorg het vir geluk en vrugbaarheid. Hy was die beskermheer van diewe en handelaars en die god van welsprekendheid. Hy was ook die boodskapper van die gode. Hermes in die Bybel Die ...
item.title
Heuwel van die varke
Foto
 • basiese
Hoofstuk 1 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Matteus 1:1–2:23
Hoofstuk 1 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Johannes 1:1–34 Afrikaans | Johannes 1:35–2:22
Hoofstuk 1 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Markus 1:1–45
Hoofstuk 10 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Matteus 10:1–42
Hoofstuk 10 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Johannes 10:1–42
Hoofstuk 10 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Markus 9:30–10:31 Afrikaans | Markus 10:32–11:26
Hoofstuk 10 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Lukas 10:1–42
Hoofstuk 11 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Matteus 11:1–12:21
Hoofstuk 11 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Johannes 11:1–57
Hoofstuk 11 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Markus 10:32–11:26 Afrikaans | Markus 11:27–12:40
Hoofstuk 11 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Lukas 11:1–54
Hoofstuk 12 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Matteus 11:1–12:21     Afrikaans | Matteus 12:22–13:23
Hoofstuk 12 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Johannes 12:1–50
Hoofstuk 12 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Markus 11:27–12:40 Afrikaans | Markus 12:41–14:11
Hoofstuk 12 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Lukas 12:1–59
Hoofstuk 13 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Matteus 12:22–13:23     Afrikaans | Matteus 13:24–14:12
Hoofstuk 13 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Markus 12:41–14:11
Hoofstuk 13 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Lukas 13:1–35
Hoofstuk 14 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Matteus 13:24–14:12   Afrikaans | Matteus 14:13–15:20
Hoofstuk 14 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Johannes 14:1–31
Hoofstuk 14 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Markus 12:41–14:11 Afrikaans | Markus 14:12–52 Afrikaans | Markus 14:53–15:32
Hoofstuk 14 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Lukas 14:1–15:10
Hoofstuk 15 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Matteus 14:13–15:20    Afrikaans | Matteus 15:21–16:20
Hoofstuk 15 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Johannes 15:1–16:15
Hoofstuk 15 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Markus 14:53–15:32 Afrikaans | Markus 15:33–16:20
Hoofstuk 15 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Lukas 14:1–15:10 Afrikaans | Lukas 15:11–16:31
Hoofstuk 16 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Matteus 15:21–16:20     Afrikaans | Matteus 16:21–18:9
Hoofstuk 16 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Johannes 15:1–16:15 Afrikaans | Johannes 16:16–17:26
Hoofstuk 16 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Markus 15:33–16:20 Afrikaans | Markus Krediete