Bybelvertalings

Bybelvertalings in die oudheid
onderwerp
  • plus
Bybelvertalings is nie ʼn onlangse verskynsel nie. Die boek van die Bybel is ook in die oudheid vertaal. Oudste vertalings Rondom die begin van ons era was daar al Griekse vertalings (Septuaginta en Theodotion) en Aramese vertalings (Targumim) van die meeste van die boeke van die Ou Testament. ...
item.title
Die Bybel in Afrikaans
onderwerp
Afrikaans 1933/1953 Gedeeltes uit die Bybel is in 1878 vir die eerste keer in Afrikaans vertaal deur CP Hoogenhout, A Pannevis en SJ du Toit. Die eerste volledige Bybel is egter eers in 1933 gepubliseer. ’n Hersiene uitgawe word in 1953 uitgegee. Dié vertaling staan vandag bekend as die ...
Erasmus se uitgawe van die Nuwe Testament
onderwerp
  • plus
Luther het die uitgawe van die Griekse bronteks deur Erasmus vir sy vertaling van die Nuwe Testament gebruik. Terug na die bronne Luther se vertaling van die Bybel is in ʼn sekere sin deur die humaniste voorberei. Hulle het teruggekeer na die bronne — en terug na die bybelse bronne: die Hebreeuse Ou ...
Luther se vertaling
onderwerp
  • plus
Die werk van die hervormer Martin Luther was uiters invloedryk ten opsigte van die ontwikkeling van Bybelvertalings. Vertaling uit die bronteks Voor Luther was alle vertalings gebaseer op die Latynse vertaling deur Hieronimus, naamlik die Vulgaat. Die Vulgaat was “dié” Bybel van die Christendom in ...
Pesjitta
onderwerp
  • plus
Die Pesjitta (“die eenvoudige weergawe”) is die Siriese vertaling van die Bybel. Dit sluit beide die boeke van die Ou Testament (vertaal uit Hebreeus) en die boeke van die Nuwe Testament (vertaal uit Grieks) in. Die Siriese vertaling bly baie naby aan die Hebreeuse en Griekse grondtekste. Die ...
Septuaginta
onderwerp
  • plus
Die Septuaginta is ʼn Griekse vertaling van die Ou Testament. Dit beteken letterlik “sewentig”. Dit is die oudste vertaling van die Ou Testament. Verskillende vertalers oor ʼn lang tydperk Die Septuaginta is die eindproduk van baie verskillende vertalers oor ʼn tydperk van etlike eeue. Sommige ...
Targumim
onderwerp
  • plus
Targumim (meervoud van Targum) is Aramese vertalings van die Hebreeuse boeke van die Ou Testament. Ou Aramese vertalings Die oudste Targumim is uit die tweede eeu n.C. Dit was bedoel vir die Arameessprekende Jode in Israel en Mesopotamië. Bekende voorbeelde sluit in: Targum Onkelos: ʼn Aramese ...
item.title
The Bible in English
onderwerp
English KJV 1611 The King James Version (KJV), a formal translation where each word of the source text was translated into the target language, was first published in 1611. This translation is traditionally loved and accepted by all Christians. Despite the many modern translations that are ...
item.title
The Bible in isiNdebele
onderwerp
IsiNdebele 2012 The first book of the Bible to be published in isiNdebele, the Gospel according to Mark, was published in 1977. The New Testament and a selection of Psalms appeared in 1986. In 2012, the translation of the complete Bible was published. IsiNdebele was the last of South Africa’s 11 ...
item.title
The Bible in isiXhosa
onderwerp
IsiXhosa 1975 and 1996 The earliest Bible translation into isiXhosa was mainly the work of missionaries of the Wesleyan Missionary Society such as William Shaw, William Boyce and others.   The history of the isiXhosa Bible started in 1833 when the first book of the Bible (Luke) was translated in ...
item.title
The Bible in isiZulu
onderwerp
IsiZulu 1893, 1959 and 2020 Missionaries of the American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) arrived in Port Natal in 1835. This group distinguished themselves as the first translators of the isiZulu Bible. The first complete book of the Bible to be translated into isiZulu was the ...
item.title
The Bible in Sepedi
onderwerp
Sepedi 1951 and 2000 The translation of the Bible into Sepedi was first undertaken by the missionaries of the Berlin Missionary Society. The pioneer translator was Pastor JFC Knothe. After his death in 1892, the translation work was continued by G Trümpelmann and H Kuschke assisted by A Serote and ...
item.title
The Bible in Sesotho
onderwerp
Sesotho 1909 and 1989 Eugène Casalis and Samuel Rolland, two missionaries of the Paris Evangelical Missionary Society, started translating the Bible into Sesotho as early as 1836 and the first Scriptures, the Gospels according to Mark and John, were published in 1839.   The translation of the ...
item.title
The Bible in Setswana
onderwerp
Setswana 1908 and 1970 The pioneer translator of the Bible into Setswana was Robert Moffat who started translating the Bible soon after his arrival in Kuruman in 1817.   Setswana was the first South African language to receive a complete Bible. As each section was translated by Moffat, it was ...
item.title
The Bible in Siswati
onderwerp
Siswati 1996 The Gospel according to Mark was the first book of the Bible published in this language by the Bible Society of South Africa in 1976. The first complete Bible, translated by Miss H Eschen, Mrs T Zwane (née Maphalala) and Mr A Simelane, was published in 1996.   This easy-to-read ...
item.title
The Bible in Tshivenda
onderwerp
Tshivenda 1936 and 1998 The pioneer translator of the Bible into Tshivenda was the missionary and linguist Dr Paul Erdmann Schwellnuss who was employed by the Berlin Missionary Society. He completed the first Tshivenda Bible in 1936.   The latest translation, an easy to read translation in ...
item.title
The Bible in Xitsonga
onderwerp
Xitsonga 1929 and 1989 The pioneer translators of the Bible into Xitsonga were Paul Berthoud, his brother Henri, and Ernest Creux; missionaries of the Swiss-French Mission who came to South Africa in 1875.   In 1892, the first two books of the Bible – The Gospel according to Luke and the Book of ...
Theodotion, Aquila en Symmachus
onderwerp
  • plus
Ná die Septuaginta het verskeie ander Griekse vertalings van die boeke van die Ou Testament gevolg. Hierdie nuwe vertalings het probeer om die Griekse teks nader aan die Hebreeuse teks te bring. Theodotion Daar was, byvoorbeeld, die vertaling van Theodotion wat in ons hedendaagse tyd geglo word ...
Vetus Latina
onderwerp
  • plus
Die oudste Latynse vertalings van boeke uit die Nuwe Testament word die Vetus Latina genoem. Dit is ouer as die Vulgaat, die vierde-eeuse vertaling van Hieronimus. Die Vulgaat het egter baie belangriker geword.
Vulgaat
onderwerp
  • plus
Die kerkvader, Hieronimus, het in die vierde eeu n.C. ʼn Latynse vertaling van die hele Bybel saamgestel. Hieronimus het die boeke van die Ou Testament uit Hebreeus en die boeke van die Nuwe Testament uit Grieks vertaal. Hy het ook ʼn aantal boeke (uit Grieks) vertaal wat later as “Deuterokanonieke” ...