onderwerp
  • basiese

Skeibrief

ʼn Skeibrief is ʼn dokument wat ʼn man aan sy vrou gee wanneer hy van haar wou skei.

In die praktyk

Die man moes die skeibrief aan sy vrou in die teenwoordigheid van twee getuies gee. Die brief was bewys dat die vrou nie langer getroud was nie. Op hierdie manier is sy beskerm teen beskuldigings van owerspel as sy weer sou wou ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).