onderwerp
  • basiese

Salwing: Begrafnis

Tydens salwing is olie oor iemand se kop of voete uitgegiet, of liggaamsdele is met olie gesmeer.
Olie is in die Bybel gebruik om die liggaam te was, as parfuum vir vroue en mans, maar dikwels ook met ʼn godsdienstige of rituele betekenis.

Salwing as reiniging

In die oudheid was die invryf van olie deel van liggaamsorg. Dit was die ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).