onderwerp
  • basiese

Hoofbedekking

In bybelse tye het mans en vroue ʼn doek om hulle koppe gedra as ʼn hoofbedekking.

Mans

In Ou Testamentiese tye het mans hulle koppe hoofsaaklik bedek as beskerming teen die son. In die meeste gevalle het hulle ʼn doek om hulle koppe gedraai as soos ʼn soort tulband.
In die Nuwe Testamentiese tye het sekere groepe Jode hulle koppe vir ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).