onderwerp
  • basiese

Salwing

Salwing behels dat olie oor iemand se kop of voete uitgegiet word, of dele van die liggaam met olie ingevryf word. Olie word in die Bybel gebruik om die liggaam te was, as parfuum vir mans en vroue, maar ook met ʼn godsdienstige of liturgiese betekenis.

Salwing as wyse van reiniging

In antieke tye was dit deel van die daaglikse versorging ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).