onderwerp
  • basiese

Regte van die eersgeborene (die eersgeboortereg)

Die oudste seun het ʼn dubbele deel van die erfenis ontvang — dit word die geboortereg of die eersgeboortereg genoem.

Spesiale regte en verantwoordelikhede

Die oudste seun het spesiale regte en verantwoordelikhede gehad ten opsigte van sy familie. Hy het ʼn dubbele deel van die erfenis gekry, soos ons onder andere in Genesis 25:30-33 ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).