DIE NASLAANBYBEL in Afrikaans 1933/1953-vertaling. Hierdie formeel-ekwivalente Bybelvertaling is die eerste keer in 1933 gepubliseer. 'n Hersiene uitgawe word in 1953 uitgegee. Die vertaling staan vandag bekend as die 1933/1953-vertaling en is steeds 'n baie gewilde tradisionele vertaling wat uit die Hebreeuse en Griekse brontekste vertaal is.

BibleSA is brought to you by the Bible Society of South Africa. You consent to our Privacy Policy and Terms and Conditions if you continue to use our website.[hide message]