DIE BYBEL VIR ALMAL (2007) in vereenvoudigde Afrikaans. Alhoewel hierdie Bybelvertaling is spesiaal vertaal is vir Dowes, slaag dit uitstekend in sy doel om alle Afrikaanssprekendes aan te spreek. Dit is uit die grondtekste in maklik leesbare Afrikaans vertaal sonder dat enigiets uit die oorspronklike tekste verlore gegaan het. Die Bybel bevat ’n groot verskeidenheid voetnote (meer as 17 800) wat woorde, begrippe en interessante inligting uiteensit. Hierdie Bybel is ideaal vir almal.

BibleSA is brought to you by the Bible Society of South Africa. You consent to our Privacy Policy and Terms and Conditions if you continue to use our website.[hide message]