IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
87

IJerusalema, ikhaya lezizwe

Elamadodana kaKora. Ihubo. Igama.

871Isisekelo asibekileyo sisezintabeni ezingcwele.

2

87:2
AmaH. 68:16
UJehova uyawathanda amasango aseSiyoni

kunazo zonke izindlu zikaJakobe.

3

87:3
AmaH. 46:4
Isaya 2:2
Mika 4:1
Okudumisekayo kukhulunywa ngawe, muzi kaNkulunkulu. Sela*

4Ngiyakubala uRahabi neBabele kulabo abangaziyo;

yebo, iFilistiya neThire kanye neKushe azalelwa khona.

5Kuyakuthiwa ngeSiyoni:

“Yilo nalo wazalelwa khona;

oPhezukonke uyaliqinisa.”

6Mhla uJehova eloba izizwe uyakubala ukuthi

lo wazalelwa khona. Sela*

7Abahubayo nabasinayo bathi:

“Imithombo yami yonke ikuwe.”