IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
75

Umahluleli wezwe nesitsha sakhe sentukuthelo

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. Ihubo lika-Asafa. Igama.

751Siyakubonga, Nkulunkulu, siyabonga;

igama lakho liseduze;

balanda izimangaliso zakho.

2

75:2
AmaH. 102:13
Lapho ngiyakugcina isikhathi esimisiweyo,

ngiyakwahlulela ngokulunga.

3

75:3
Jobe 38:4
Umhlaba uyancibilika nabo bonke abakhe kuwo;

mina ngimisile izinsika zawo. Sela*

4

75:4
AmaH. 94:3
Ngithe kwabazidlayo: “Ningazidli,”

nakwababi: “Ningaphakamisi uphondo.

5Ningaluphakamiseli phezulu uphondo lwenu,

ningajoqi ngentamo elukhuni.”

6Ngokuba ukuphakanyiswa akuveli empumalanga

nasentshonalanga nasehlane lasezintabeni,

7

75:7
1 Sam. 2:6
Dan. 4:32
Luk. 1:52
kepha uNkulunkulu ungumahluleli;

omunye uyamehlisa,

omunye amphakamise.

8

75:8
AmaH. 60:3
Isaya 51:17,22
Jer. 25:15
IsiLilo 4:21
Ngokuba esandleni seNkosi kukhona isitsha;

iwayini liyakhephuza;

sigcwele ngeliqungiweyo,

yona iyathulula ngaso;

impela bonke ababi emhlabeni bayakuyimunca inhleze yalo,

bayiphuze.

9Kepha mina ngiyakumemezela ngakho kuze kube phakade,

ngidumise uNkulunkulu kaJakobe.

10Zonke izimpondo zababi ngiyakuzinquma;

kepha izimpondo zolungileyo ziyakuphakanyiswa.