IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
70

Umkhuleko wocela ukusizwa

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Elokukhumbuza.

701

70:1
AmaH. 40:13
Nkulunkulu, phuthuma ungikhulule.

Jehova, phuthuma ungisize.

2Mabajabhe, bayangaze

abafuna umphefumulo wami.

Mababuyiselwe emuva,

bajabhiswe abangifisela umonakalo.

3Abathi ashila, ashila mababuyele emuva

ngenxa yokuhlazeka kwabo.

4Mabethabe, bajabule kuwe bonke abakufunayo;

abathanda insindiso yakho mabasho njalonjalo, bathi:

“Makabe mkhulu uNkulunkulu.”

5Ngokuba mina ngihluphekile, ngimpofu;

Nkulunkulu, ngiphuthumele.

Wena uyinsizakalo yami nomkhululi wami;

Jehova, ungalibali.