IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
67

Ukubonga izibusiso zikaNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. Ihubo. Igama.

671

67:1
Num. 6:24
UNkulunkulu makabe nomusa kithina, asibusise;

makakhanyise ubuso bakhe phezu kwethu, Sela*

2

67:2
Isaya 60:3
Luk. 2:30
ukuze indlela yakho yaziwe emhlabeni,

insindiso yakho kubo bonke abezizwe.

3

67:3
AmaH. 117:1
Abantu mabakubonge, Nkulunkulu;

mabakubonge abantu bonke.

4Izizwe mazijabule, zethabe;

ngokuba izizwe uzahlulela ngokulunga,

uzihola izizwe emhlabeni. Sela*

5Abantu mabakubonge, Nkulunkulu;

mabakubonge abantu bonke.

6

67:6
Lev. 26:4
Umhlaba uthelile izithelo zawo;

uNkulunkulu, uNkulunkulu wethu, uyasibusisa.

7UNkulunkulu uyasibusisa;

imikhawulo yonke yomhlaba iyakumesaba.