IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
64

Umkhuleko wocela ukuvikelwa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

641Yizwa, Nkulunkulu,

izwi lami ekukhaleni kwami,

ulondoloze ukuphila kwami evusweni lesitha.

2Ngisithe esigungwini sababi nasesixukwini sabenza okubi,

3

64:3
AmaH. 57:4
abalola ulimi lwabo njengenkemba,

bakhombe imicibisholo yabo engamazwi ababayo

4

64:4
AmaH. 10:8
11:2
ukuba bamdubule ongenacala ngasesitha,

bamdubule ngokuzuma bengesabi.

5

64:5
Jobe 22:13
Baqinela icebo elibi;

bakhuluma ngokufihla izingibe;

bathi: “Ngubani oyakusibona na?”

6Basongoza izenzo ezimbi,

bathi: “Siliqedile icebo elisongoziweyo,”

izibilini nenhliziyo yomuntu kujulile.

7

64:7
AmaH. 7:13
Kepha uNkulunkulu uyakubadubula ngomcibisholo;

bagwazwe ngokuzunywa.

8

64:8
AmaH. 7:15
9:15
Bayakuwiswa, baficwe lulimi lwabo;

bonke abababonayo bayonikina ikhanda.

9

64:9
AmaH. 58:11
Bonke abantu bayashaywa luvalo;

bayakushumayela izenzo zikaNkulunkulu,

baqonde akwenzileyo.

10

64:10
AmaH. 68:3
Olungileyo uyakujabula kuJehova, aphephele kuye;

bonke abaqotho ngenhliziyo bayakuzibonga.