IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
54

Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. IMaskili* likaDavide ekufikeni kwabaseZifi bethi kuSawule: “UDavide ucashile kithina.”

541

54:1
AmaH. 20:1
31:3
Nkulunkulu, ngisindise ngegama lakho,

ngahlulele ngamandla akho.

2Nkulunkulu, yizwa umkhuleko wami,

ubeke indlebe emazwini omlomo wami.

3

54:3
AmaH. 10:4
Ngokuba abafo bangivukele;

izidlova zifuna umphefumulo wami;

azimbekile uNkulunkulu phambi kwazo. Sela*

4Bheka, uNkulunkulu ungumsizi wami;

iNkosi ikubo abaphasa umphefumulo wami.

5Uyabuyisela okubi ezitheni zami;

zibhubhise ngokweqiniso lakho.

6Ngizakunikela kuwe ngesihle;

ngizakulibonga igama lakho, Jehova,

ngokuba lihle.

7

54:7
AmaH. 59:10
Ngokuba ungikhululile ekuhluphekeni konke;

neso lami libuka izitha zami, lidele.