IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
43

Ukukhuleka kuNkulunkulu, umahluleli wezinto zonke

431

43:1
AmaH. 26:1
Ngahlulele, Nkulunkulu ungimele endabeni yami esizweni esingenamusa,

ngikhulule kumuntu wenkohliso nongenakulunga.

2

43:2
AmaH. 42:9
Ngokuba wena Nkulunkulu uyisiphephelo sami;

ungilahleleni na?

Ngihambelani ngilila,

ngicindezelwe yisitha, na?

3

43:3
2 Sam. 6:17
Thuma ukukhanya kwakho neqiniso lakho,

kungihole, kungiyise entabeni yakho engcwele

nasezindlini zakho,

4

43:4
AmaH. 26:6
ngize ngifike kulo i-altare likaNkulunkulu,

kuNkulunkulu wenjabulo yokwethaba kwami,

ngikudumise ngehabhu,* Nkulunkulu, Nkulunkulu wami.

5

43:5
AmaH. 42:5,11
Yini ukuba udangale,

mphefumulo wami,

uyaluze phakathi kwami, na?

ngisezakumdumisa yena

oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.