IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
29

Izwi likaJehova esivunguvungwini

Ihubo likaDavide.

291

29:1
AmaH. 96:7
Mnikeni uJehova,

nina madodana kaNkulunkulu,

mnikeni uJehova udumo namandla.

2Mnikeni uJehova udumo lwegama lakhe,

nikhuleke kuJehova emvunulweni engcwele.

3

29:3
Jobe 37:2
Izwi likaJehova liphezu kwamanzi,

uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma;

uJehova uphezu kwamanzi amakhulu.

4Izwi likaJehova linamandla;

izwi likaJehova linenkazimulo.

5Izwi likaJehova liyaphula imisedari;*

uJehova waphula imisedari yaseLebanoni.

6ILebanoni ulitshekulisisa okwenkonyane,

neSiriyoni njengethole lenyathi.

7Izwi likaJehova lidabula amalangabi omlilo.

8Izwi likaJehova lizamazamisa ihlane;

uJehova uzamazamisa ihlane laseKadeshi.

9Izwi likaJehova liphunzisa izimbabala;

lihluba amahlathi;

nasethempelini lakhe konke kuthi: “Udumo!”

10

29:10
Gen. 6:17
UJehova wayehlezi ebusa phezu kukazamcolo;

uJehova uhlezi eyinkosi kuze kube phakade.

11

29:11
AmaH. 28:8
UJehova uzakunika abantu bakhe amandla;

uJehova uzakubusisa abantu bakhe ngokuthula.