IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
24

Ukungena kweNkosi yenkazimulo ethempelini layo

ElikaDavide. Ihubo.

241

24:1
Eks. 19:5
Dut. 10:14
Jobe 41:2
1 Kor. 10:26
Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo,

izwe nabakhileyo kulo.

2

24:2
Gen. 1:9
Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle,

wawumisa phezu kwemifula.

3Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova,

ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na?

4

24:4
Math. 5:8
Yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo,

ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni

nongafungi ngenkohliso.

5Uyakwamukela isibusiso kuJehova

nokulunga kuNkulunkulu wensindiso yakhe.

6

24:6
Rom. 9:6
Yilesi esiyisizukulwane sabamfunayo;

bona abasinga ubuso bakho bangabantwana bakaJakobe. Sela*

7

24:7
Zak. 9:9
Phakamisani, masango,

izinhloko zenu;

nani minyango yaphakade,

phakamani ukuba iNkosi yenkazimulo ingene.

8

24:8
Eks. 15:3
Ingubani le Nkosi yenkazimulo na?

InguJehova onamandla, oyiqhawe,

uJehova oyiqhawe lokulwa.

9Phakamisani, masango,

izinhloko zenu;

nani minyango yaphakade,

phakamani

ukuba iNkosi yenkazimulo ingene.

10Ingubani le Nkosi yenkazimulo na?

UJehova Sebawoti

nguyena oyiNkosi yenkazimulo. Sela*