IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
150

Udumiso lukaNkulunkulu

1501

150:1
AmaH. 148:1
Haleluya!

Dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele,

nimdumise emkhathini wakhe wamandla.

2Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe zamandla,

nimdumise ngenxa yobukhosi bakhe obukhulu.

3Mdumiseni ngezwi lecilongo,

nimdumise ngogubhu nehabhu.*

4

150:4
AmaH. 149:3
Mdumiseni ngesigubhu nokusina,

nimdumise ngezingubhu ezinezintambo eziyishumi nemitshingo.

5Mdumiseni ngamasimbali* ancencethayo,

nimdumise ngezinsimbi ezikhencezayo.

6

150:6
IsAmb. 5:13
Konke okuphefumulayo makudumise uJehova.

Haleluya!