IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

Isimo songokaNkulunkulu

151

15:1
AmaH. 24:3
Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na?

Ngubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na?

2

15:2
Gen. 17:1
Isaya 33:15
Ef. 4:25
Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga,

okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe,

3

15:3
Lev. 19:16
Jobe 27:4
ongahlebi ngolimi lwakhe,

ongamoni umngane wakhe,

nongamhlazi umakhelwane wakhe;

4

15:4
Josh. 9:19
IzA. 29:27
obuka onengekayo ngokuzakumenyanya,

kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu;

ofunga ngokuzakumlimaza,

nokho angalaphuli izwi lakhe;

5

15:5
Eks. 22:25
23:8
Lev. 25:36
Dut. 16:19
23:19
ongatsheleki muntu imali yakhe ukuba izale,

nongamukeli umvuzo ngongenacala;

owenza lokhu akayikuzanyazanyiswa naphakade.