IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
134

Isibusiso sikaJehova phezu kwabambongayo uJehova

Igama lokukhuphuka.

1341

134:1
Eks. 27:21
Lev. 8:35
1 IziKr. 9:33
AmaH. 92:1
135:1
Bhekani, nibonge uJehova

nina nonke zinceku zikaJehova

enimi endlini kaJehova ebusuku.

2

134:2
1 Thim. 2:8
Phakamiselani izandla zenu endlini engcwele,

nimbonge uJehova.

3

134:3
Num. 6:24
UJehova makakubusise eseSiyoni,

yena owenzile izulu nomhlaba.