IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
130

Umkhuleko wokuthethelelwa nokukhululwa

Igama lokukhuphuka.

1301

130:1
AmaH. 69:1
88:6
Ngikhala kuwe Jehova

ngisotweni phansi.

2Nkosi, yizwa izwi lami;

izindlebe zakho mazilalele izwi lokuncenga kwami.

3

130:3
Jobe 9:2
AmaH. 143:2
Uma wena Jehova uqaphela iziphambeko,

Nkosi, ngubani ongema na?

4

130:4
Dan. 9:9
Kepha ukuthethelela kukuwe,

ukuze wesatshwe.

5Ngiyalindela uJehova,

umphefumulo wami uyalinda;

ngiyalethemba izwi lakhe.

6Umphefumulo wami uyalindela iNkosi

kunabalindi belindela ukusa.

7

130:7
2 Sam. 24:14
U-Israyeli makamethembe uJehova,

ngokuba umusa ukuJehova,

nokukhulula okuningi kukuye.

8

130:8
Math. 1:21
AmaH. 101:5
Uyakumhlenga u-Israyeli

eziphambekweni zakhe zonke.