IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Umkhuleko wocela ukusizwa ekuhluphekeni

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

131

13:1
AmaH. 6:3
Koze kube nini, Jehova,

ungikhohlwa njalonjalo na?

Koze kube nini

usitheza ubuso bakho kimi na?

2

13:2
Hab. 1:2
Koze kube nini

ngikhathazeka emphefumulweni wami,

nginosizi enhliziyweni yami usuku lonke, na?

Koze kube nini

isitha sami siziphakamisa phezu kwami na?

3Bheka neno, ungiphendule,

Jehova Nkulunkulu wami;

khanyisa amehlo ami,

ngize ngingalali ubuthongo bokufa,

4ukuze isitha sami singasho ukuthi: “Ngimahlulile,”

funa abamelene nami bethabe lapha ngintengayo.

5

13:5
AmaH. 9:14
50:15
Kepha ngiwuthembile umusa wakho;

inhliziyo yami izakwethaba ngensindiso yakho;

6ngizakuhlabelela kuJehova,

ngokuba ungenzele okuhle.