IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
128

Inhlanhla yekhaya lomuntu oqotho

Igama lokukhuphuka.

1281

128:1
AmaH. 112:1
119:1
Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova,

abahamba ngezindlela zakhe.

2Ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho;

uyakuba nenhlanhla nempumelelo.

3Umkakho uyakuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho,

abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo,

bezungeza itafula lakho.

4Ngokuba bheka,

kanjalo iyakubusiswa indoda

emesabayo uJehova.

5

128:5
AmaH. 134:3
UJehova makakubusise eseSiyoni;

uyakubona inhlanhla yaseJerusalema

zonke izinsuku zokuphila kwakho.

6

128:6
Jobe 42:16
Gal. 6:16
Uyakubona abantwana babantwana bakho.

Ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.