IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
127

Zonke izibusiso zivela kuJehova

Igama lokukhuphuka. ElikaSolomoni.

1271

127:1
AmaH. 121:3
1 Kor. 3:7
Uma uJehova engayakhi indlu,

basebenzela ize abayakhayo;

uma uJehova engalondolozi umuzi,

umlindi wawo ulindela ize.

2

127:2
IzA. 10:22
Math. 6:25
Kuyize kini ukuba nivuke ekuseni,

nephuze ukuphumula,

nidle isinkwa sezinhlupheko,

ngokuba uyamupha othandiweyo wakhe esalele.

3

127:3
Gen. 48:9
Bheka, abantwana bayifa elivela kuJehova,

isithelo sesisu singumvuzo.

4Njengemicibisholo esandleni seqhawe

banjalo abantwana bobusha.

5Ibusisiwe indoda emgodla wayo ugcwele bona;

abayikujabha lapho bekhuluma nezitha zabo esangweni.