IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
125

UJehova uyalondoloza u-Israyeli

Igama lokukhuphuka.

1251

125:1
AmaH. 46:5
AmaH. 34:7
Abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni

engenakunyakaziswa kepha imi phakade.

2Njengalokhu izintaba zihaqa iJerusalema,

kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kalokhu kuze kube phakade.

3

125:3
Isaya 14:5
Ngokuba intonga yababi ayinakuhlala phezu kwesabelo sabalungileyo,

funa abalungileyo belulele izandla zabo kokubi.

4Jehova, yenza okuhle kubo abalungileyo

nabaqotho ezinhliziyweni zabo.

5

125:5
Gal. 6:16
Kepha abaphambukela ezindleleni zabo eziyizinsongensonge

uJehova uzakubahambisa kanye nabenza okubi.

Ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.