IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
124

Ukubonga ukusindiswa engozini enkulu

Igama lokukhuphuka. ElikaDavide.

1241Uma uJehova ebengenathi,

makasho njalo manje u-Israyeli,

2

124:2
Rom. 8:31
uma uJehova ebengenathi,

lapho abantu besivukela,

3

124:3
AmaH. 94:17
ngabe sebesigwinyile

ekuvutheni kolaka lwabo kithina;

4amanzi ngabe asewele phezu kwethu,

kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu,

5

124:5
AmaH. 69:15
kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo.

6Makabongwe uJehova

ongasinikelanga ukuba sibe yimpango

yamazinyo abo.

7Umphefumulo wethu uphunyukile

njengenyoni ogibeni lwabacuphi;

ugibe lwaphukile, thina saphunyuka.

8

124:8
AmaH. 121:2
146:5
Usizo lwethu lusegameni likaJehova

owenzile izulu nomhlaba.