IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
123

Umkhuleko wocela ukusizwa ezidelelini

Igama lokukhuphuka.

1231

123:1
AmaH. 3:4
Ngiyaphakamisela kuwe amehlo ami,

wena ohlezi ezulwini.

2Bheka, njengamehlo ezinceku ekuzo izandla zamakhosi azo,

namehlo encekukazi ekuso isandla senkosikazi yayo,

kanjalo amehlo ethu akuye uJehova uNkulunkulu wethu,

aze abe nomusa kithi.

3Sihawukele, Jehova sihawukele,

ngokuba sesidiniwe kakhulu ngukudelelwa.

4

123:4
Jobe 12:4
Umphefumulo wethu udiniwe kakhulu

ngukweyisa kwabaziqhenyayo nokudelela kwabazidlayo.