IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
121

Ukwethemba ukulondoloza kukaNkulunkulu

Igama lokukhuphuka.

1211

121:1
AmaH. 3:4
123:1
Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni;

usizo lwami luvelaphi na?

2

121:2
2 IziKr. 20:12
AmaH. 124:8
Usizo lwami luvela kuJehova

owenzile izulu nomhlaba.

3

121:3
AmaH. 127:1
Akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele;

okulondolozayo akayikozela.

4Bheka, olonda u-Israyeli akozeli,

akalali.

5

121:5
AmaH. 91:4
UJehova ungumlondi wakho;

uJehova ungumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene.

6Ilanga aliyikukushaya emini nenyanga ebusuku.

7UJehova uyakukulondoloza ebubini bonke;

uyakulonda umphefumulo wakho.

8

121:8
Dut. 28:6
UJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho

kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.