IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
117

Izizwe zonke mazibonge uJehova

1171

117:1
AmaH. 72:17
Rom. 15:11
Dumisani uJehova nina bezizwe zonke,

nimbabaze nina bantu bonke.

2

117:2
Joh. 1:17
Ngokuba umusa wakhe mkhulu kithina;

iqiniso likaJehova limi phakade.

Haleluya!