IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
114

Ukukhishwa okumangalisayo kuka-Israyeli eGibithe

1141

114:1
Eks. 12:41
Kwathi ukuba u-Israyeli aphume eGibithe,

indlu kaJakobe kubantu bolunye ulimi,

2

114:2
Eks. 6:7
19:5
khona uJuda waba yindlu yakhe engcwele,

u-Israyeli waba ngumbuso wakhe.

3

114:3
Eks. 14:21
Josh. 3:16
Ulwandle lwakubona, lwabaleka,

iJordani labuyiselwa emuva.

4

114:4
Eks. 19:18
Izintaba zatshekula njengezinqama,

amagquma njengamawundlu.

5Unani wena lulwandle ukuba ubaleke,

nawe Jordani ukuba ubuyiselwe emuva,

6nani zintaba ukuba nitshekule njengezinqama,

nani magquma eninjengamawundlu, na?

7Thuthumela, mhlaba,

ebusweni beNkosi,

ebusweni bukaNkulunkulu kaJakobe,

8

114:8
Eks. 17:6
Num. 20:11
Isaya 48:21
yena ophendula idwala libe yichibi lamanzi,

insengetsha ibe ngumthombo wamanzi.