IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
112

Inhlanhla yomesabayo uNkulunkulu

1121

112:1
AmaH. 1:2
128:1
Haleluya!

Ubusisiwe umuntu omesabayo uJehova,

othokoza kakhulu ngemithetho yakhe.

2

112:2
AmaH. 25:13
IzA. 20:7
Inzalo yakhe iyakuba namandla emhlabeni;

isizukulwane sabaqotho siyakubusiswa.

3Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe;

ukulunga kwakhe kumi phakade.

4

112:4
Isaya 58:7
Kuyabaphumela abalungileyo ukukhanya ebumnyameni:

umusa, nobubele, nokulunga.

5

112:5
AmaH. 37:21
IzA. 14:21
Luk. 6:34
Umuntu omuhle nguye onomusa, otshelekayo,

esekela izindaba zakhe ngokulunga.

6Ngokuba akayikugudluka kuze kube phakade;

olungileyo uyakukhunjulwa kuze kube phakade.

7

112:7
IzA. 3:24
Akesabi imibiko emibi;

inhliziyo yakhe iqinile, iyethemba uJehova.

8

112:8
AmaH. 118:7
Imisekile inhliziyo yakhe, ayesabi,

aze azibuke izitha zakhe ziphansi.

9

112:9
1 Sam. 2:1
2 Kor. 9:9
Uyaphana, uyabanika abampofu;

ukulunga kwakhe kumi kuze kube phakade;

uphondo lwakhe luyakuphakama ngodumo.

10

112:10
AmaH. 37:12
Omubi uyakukubona, acunuke,

agedle amazinyo akhe, abesephela;

isifiso sababi siyakubhubha.