IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
110

INkosi yaseSiyoni ingumpristi ngendlela kaMelkisedeki

ElikaDavide. Ihubo.

1101

110:1
Dan. 7:13
Math. 22:44
IzE. 2:34
1 Kor. 15:25
Ef. 1:20
Heb. 1:13
10:12
UJehova wathi eNkosini yami:

“Hlala ngakwesokunene sami,

ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho.”

2

110:2
AmaH. 2:5
Intonga yamandla akho uJehova uyakuyelula eseSiyoni;

busa wena phakathi kwezitha zakho.

3

110:3
AmaH. 87:4
Abantu bakho bayazinikela ngenjabulo ngosuku lwempi yakho;

ebuhleni bobungcwele abasha bakho

bavela njengamazolo esizalweni sokusa.

4

110:4
Gen. 14:18
Heb. 5:6,10
6:20
7:17,21
UJehova ufungile engayikuguquka, wathi:

“Wena ungumpristi kuze kube phakade

ngendlela kaMelkisedeki.”

5INkosi ingakwesokunene sakho;

iyakuchoboza amakhosi ngosuku lwentukuthelo yayo.

6

110:6
Isaya 2:4
IsAmb. 19:11
Iyakwahlulela phakathi kwabezizwe,

kugcwale izidumbu,

ichoboze amakhanda ezizweni eziningi.

7Iyakuphuza emfuleni ngasendleleni;

ngalokho iyakuphakamisa ikhanda.