IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
100

Isiyalezo sokumdumisa uJehova

Ihubo lokudumisa.

1001

100:1
AmaH. 98:4
Hlokoma kuJehova ngezwi lokuhalalisa,

mhlaba wonke.

2

100:2
AmaH. 95:2
Mkhonzeni uJehova ngokujabula,

nisondele ebusweni bakhe ngokuhuba kwentokozo.

3

100:3
AmaH. 95:7
Hez. 34:31
Joh. 10:11
Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu;

nguye osenzileyo, akuthina,

sibe ngabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe.

4

100:4
Isaya 56:7
66:23
Ngenani emasangweni akhe ngokubonga,

nasemagcekeni akhe ngokudumisa;

mbongeni, nibusise igama lakhe.

5

100:5
Isaya 54:10
Ngokuba muhle uJehova;

umusa wakhe umi phakade,

nokuthembeka kwakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane.