IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

INCWADI YOKUQALA

Amahubo 1 – 41

Indlela yabalungileyo nendlela yababi

11

1:1
AmaH. 26:4
119:1
128:1
IzA. 1:10
3:31
4:14
Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi,

ongemi endleleni yezoni,

ongahlali enkundleni yabaklolodayo,

2

1:2
Dut. 6:6
11:18
Josh. 1:8
AmaH. 119:55,62,97
kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova,

ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku.

3

1:3
AmaH. 92:12
Isaya 61:3
Jer. 17:8
Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi,

othela isithelo sawo ngesikhathi sawo,

oqabunga lawo lingabuni,

nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho.

4

1:4
Jobe 21:18
AmaH. 35:5
Isaya 17:13
29:5
Jer. 13:24
Hos. 13:3
Ababi abanjalo,

kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya.

5

1:5
Math. 25:32
Ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni,

nezoni ebandleni labalungileyo.

6

1:6
IzA. 2:8
10:25,28
Mal. 3:16
2 Thim. 2:19
Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo,

kodwa indlela yababi yobhubha.