IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
26

UJobe uphendula inkulumo yesithathu kaBilidadi: uyabazi naye ubukhulu bukaNkulunkulu njengoBilidadi

261Wayesephendula uJobe, wathi:

2“Usizile kanjani ongenamandla!

Usindisile kanjani ingalo engenamandla?

3Umlulekile kanjani ongenakuhlakanipha!

Umemezile kangakanani ukuqonda!

4Utshelwe ngubani lawo mazwi,

nomoya kabani waphuma kuwe, na?

5“Izithunzi ziyathuthumela

phansi kwamanzi kanye nabakhelwane bawo.

6

26:6
IzA. 15:11
Heb. 4:13
Indawo yabafileyo ize phambi kwakhe,

nendawo yokubhubha ayinasisibekelo.

7

26:7
AmaH. 104:2
Welula inyakatho phezu kwendawo engenalutho;

uphanyeka umhlaba phezu kweze.

8Ubopha amanzi emafwini akhe;

ifu alidabuki phansi kwawo.

9Uyasibekela ubuso besihlalo sakhe sobukhosi;

uyeneka ifu lakhe phezu kwaso.

10Uyingiliza ngomudwa phezu kobuso bamanzi,

kuze kuphele ukukhanya ebumnyameni.

11Izinsika zezulu ziyathuthumela;

ziyethuswa ngokukhuza kwakhe.

12

26:12
Jobe 9:13
Ngamandla akhe uyanyakazisa amanzi;

ngokuqonda kwakhe uyachitha uRahabi.

13

26:13
Isaya 27:1
Ngokuphefumula kwakhe izulu liyakhazimula;

isandla sakhe sigwazile inyoka esheshayo.

14Bheka, lokhu kungamaphethelo nje ezindlela zakhe,

izwi lokunyenyeza nje elizwakalayo ngaye;

indumo yamandla akhe,

ngubani obeyakuyiqonda na?”