IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

Ihubo lokusindiswa kuka-Israyeli

121Uyakusho ngalolo suku ukuthi:

“Ngiyakubonga, Jehova,

ngokuba wangithukuthelela,

kepha intukuthelo yakho isibuyile, uyangiduduza.

2

12:2
Eks. 15:2
AmaH. 118:14
Bheka, uNkulunkulu uyinsindiso yami;

nginethemba, angesabi,

ngokuba uJehova, uJehova ungamandla ami nehubo lami,

waba yinsindiso yami.”

3

12:3
Isaya 55:1
Joh. 4:14
7:37
Ngalokho niyakukha amanzi ngokujabula

emithonjeni yensindiso.

4

12:4
1 IziKr. 16:8
AmaH. 105:1
Niyakusho ngalolo suku ukuthi:

“Bongani uJehova,

nibize igama lakhe,

nizazise izenzo zakhe phakathi kwezizwe,

nimemezele ukuthi igama lakhe liphakeme.

5Hlabelelani kuJehova,

ngokuba wenzile izinto ezinkulu;

lokhu makwazeke emhlabeni wonke.

6

12:6
Zef. 3:14
Zak. 9:9
Memeza, ujabule wena ohlezi eSiyoni,

ngokuba mkhulu oNgcwele ka-Israyeli phakathi kwakho.”