IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

Konke kuyize leze

111Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi,

ngokuba uyakusifumana

emva kwezinsuku eziningi.

2

11:2
Gen. 32:7
Yabela abayisikhombisa nabayisishiyagalombili,

ngokuba awukwazi okubi okuyakuba semhlabeni.

3Uma amafu egcwele imvula,

ayayithulula emhlabeni;

futhi uma kuwa umuthi ngaseningizimu

noma ngasenyakatho,

endaweni lapho uwa khona umuthi,

uyakuba lapho.

4Oqaphela umoya akayikuhlwanyela;

obheka amafu kayikuvuna.

5

11:5
Jobe 36:24
AmaH. 139:6,14
Shum. 3:11
7:24
Joh. 3:8
Njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi iphi,

nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo,

kanjalo awuyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke.

6Hlwanyela imbewu yakho kusasa,

ungaphumuzi isandla sakho nakusihlwa,

ngokuba awazi ukuthi yiyiphi eyakuphumelela,

yilena noma yileyo,

noma ziyakuba zinhle zombili ngokufanayo.

7Ukukhanya kumnandi,

yebo, kuhle emehlweni ukubona ilanga.

8Noma umuntu ekhona iminyaka eminingi,

makathokoze ngayo yonke,

akhumbule nokho nezinsuku zobumnyama

ukuthi njengokuba ziziningi,

konke okufikayo kuyize.

Iziluleko kwabasha

9

11:9
Shum. 12:14
Math. 12:36
2 Kor. 5:10
Thokoza, nsizwa,

ebusheni bakho,

inhliziyo yakho ikuphe ukwenama

emihleni yobunsizwa bakho,

uhambe ngezindlela zenhliziyo yakho

njengokubona kwamehlo akho,

kepha yazi ukuthi ngakho konke lokho

uNkulunkulu uyakukungenisa ekwahlulelweni.

10Khipha usizi enhliziyweni yakho,

udlulise okubi emzimbeni wakho,

ngokuba ubusha nobunsizwa buyize.