IsiXhosa 1996 (XHO96)
70

Ukucela uncedo

(Ndum 40:13-17)

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide, olungiselelwe umnikelo wesikhumbuzo.

701Awu, khawuncede undihlangule, Thixo!

Khawuleza, *Ndikhoyo, undincede!

2Mabadane badideke abandizondayo;

mabarhoxe baphoxeke abazungula ukundenzakalisa.

3Mabajike benyoshoza abo bathi tshotsho vityo.

4Abakulangazelelayo mabavuye bagcobe ngawe;

abaluthandayo usindiso lwakho mabangaphezi ukuthi:

“Huntshu – uyingangalala uThixo!”

5Ke mna ndilihlwempu, ndiludwayi;

awu, Thixo, khawundivelele!

Umncedi nomhlanguli wam nguwe;

sukuba saphozisa maseko, Ndikhoyo!