IsiXhosa 1996 (XHO96)
67

Elokubulela

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe oculwayo; ukhatshwa ziintambula.

671Ngamana wanesisa wasithamsanqelisa, Thixo!

Ewe, ngamana ungenza kube hele kube chosi kuthi,

2ukuze yaziwe intando yakho emhlabeni,

izizwe ziluxhamle usindiso lwakho.

3Zonk' iintlanga mazikubonge, Thixo;

bonk' abantu mabakudumise.

4Mazidanduluk' izizwe zicule ngemincili,

kuba wena ulawula ngobulungisa,

zaluswa nguwe zonk' izizwe.

5Zonk' iintlanga mazikubonge, Thixo;

bonk' abantu mabakudumise.

6Ilizwe liphuphum' indyebo.

UThixo usithamsanqele; nditsho uThixo wethu.

7Ngenene uThixo uyasithamsanqela;

ngamana lamthobela ihlabathi jikelele.