IsiXhosa 1996 (XHO96)
61

Ukucela ukhuselo

Kumbhexeshi-kwayara; ikhatshwa ziintambula; umhobe kaDavide.

611Thixo, ndiyakhala;

nceda undiphulaphule.

2Ndibhenela kuwe ndisekudeni;

ndisuke ndanengevane.

Nceda undikhokele,

undise entabeni ephakamileyo.

3Kaloku wena uyinqaba yam;

uyandikhusela ezintshabeni.

4Ndiya kuhlala kwakho njalo-njalo,

ndithi ncwaba phantsi kwaloo maphiko.

5Kaloku, wena Thixo, uzivile izithembiso zam;

undinike ilifa labakuhloniphayo.

6Yandise imihla yokumkani;

makakhule ade akhokhobe.

7Makangqendeve kwaThixo njalo-njalo,

umkhusele ngothando lwezibele zakho;

ewe, maluse ngokuthembeka kwakho.

8Mna ke ndiya kukubonga mihla le,

ndihlale ndizifezekisa izithembiso zam.