IsiXhosa 1996 (XHO96)
54

Ukucela ukukhuselwa ezintshabeni

Kumbhexeshi-kwayara; ikhatshwa ziintambula; umbongo kaDavide, ngexesha amaZiti exelela uSawule ukuba uDavide uzimele kuwo.1 Sam 23:19; 26:1

541Ngegunya lakho ndisindise, Thixo;

ngamandla akho undikhulule.

2Wuphulaphule umthandazo wam,

sive isikhalo sam, Thixo.

3Iintlanga ziyandihlasela;

izikhohlakali zizungula ukundibulala.

Zona azimkhathalele nganto uThixo.

4Kodwa ke umncedi wam nguThixo,

umxhasi wam nguMhlekazi.

5Ngamana wayibuyisela kwasezintshabeni zam inkohlakalo yazo.

Zibhangise, kuba uthembekile wena.

6*Ndikhoyo, ndilangazelela ukukwenzela umbingelelo.

Ndiyabulela kuwe, kuba wena ulungile.

7Kuzo zonke iingxaki zam wena undihlangule;

ukoyiswa kweentshaba zam ndikubone ngamehlo.