IsiXhosa 1996 (XHO96)
53

Abakhohlakeleyo

(Ndum 14)

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo kaDavide; iculo lokukhuza.

531Iziyatha zithi akukho Thixo ngandawo.

Zonakele, futhi zenza amasikizi;

akukho ulungisayo kuzo.

2Ke yena uThixo ubabukele abantu;

uhlel' ezulwini efuna ukuqonda

ukuba ngaba sikho na isilumko,

nditsho ofuna ukunqula uThixo.

3Kambe ke bonke bemkile; xa bebonke bonakele;

kubo akakho olungisayo; nditsho nokuba abe mnye.Roma 3:10-12

4Abanangqondo na abakhohlakeleyo,

abo baxhaphaza amawethu, ngathi batya isonka,

bengamnquli nokumnqula uThixo?

5Baya kunkwantya ngendlela engaziwa mntu.

Kaloku uThixo uyawasarhaza amathambo âbo bamchasayo.

Baya kuhlazeka kuba uThixo ubalahlile.

6Akwaba ingavela eZiyon inkululeko yamaSirayeli!

Akuba uThixo eyibuyisele inkqubela yabantu bakhe,

abakwaYakobi baya kugcoba, achulumache amaSirayeli.