IsiXhosa 1996 (XHO96)
47

Umlawuli jikelele

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe woonyana bakwaKora.

471Qhwaban' izandla, nonke zizwe;

dandulukani, niculel' uThixo nivuya.

2*UNdikhoyo unguPhezukonke,

ufanelwe kukuhlonelwa.

Yena uyingangalala yokumkani

elawula ihlabathi jikelele.

3Yena wasithi jize ngoloyiso,

izizwe sazinyathela ngeenyawo;

kungaye sizilawula nje izizwe.

4Yena wasikhethela ilifa,

iqhayiya lakwaYakobi amthandayo.

5UThixo unyuke ephelekwa yimikhwazo yovuyo;

uNdikhoyo ukhawulelwe ngexilongo elihlokomayo.

6Khanimemelele niculele uThixo;

ntyilozani nibong' ukumkani wethu.

7Kaloku uThixo ngukumkani;

ewe, ngowehlabathi jikelele.

Ngoko ke memelelani nibongisele.

8UThixo ungqendeve kwibhotwe lakhe elingcwele;

uThixo ngumakhonya phezu kwezizwe.

9Amatshawe ezizwe aqukene ngeentloko;

nawo amatwa nabendlu yoThixo ka-Abraham.

Amagorha ehlabathi ngakaThixo;

yena nguMongameli ovelele bonke.