IsiXhosa 1996 (XHO96)
24

INgangalala yoKumkani

Umhobe kaDavide.

241*LelikaNdikhoyo ihlabathi liphela, nako konk' okukulo;

ndixel' ilizwe elimiweyo kunye nabemi balo.1 Kor 10:26

2Walisekela phezu kweelwandle;

walithi zinzi phezu kwayo imilambo.

3Ngubani onganyukayo aye entabeni kaNdikhoyo;

ingubani oya kuthi gcobho endlwini yakhe?

4Ngulow' uzandla zimsulwa, untliziyo inyulu,Mat 5:8

lowo ungazinquliyo izintw' ezingento,

low' ungafungiyo exoka.

5Uya kumthamsanqela uNdikhoyo,

kuye kube chosi, kube hele,

kuba nguThixo umkhululi wakhe.

6Sinjalo ke isizukulwana sabo bamfunayo,

abo bafuna ukubona uThixo kaYakobi.Okanye “abo ke sisizukulwana sikaYakobi”

7Vulekani, masango;

vulekani, minyango yakudala,

angene uKumkani iNgangalala!

8Ngubani loo Ngangalala yoKumkani?

NguNdikhoyo igorha elinamandla onke;

nguNdikhoyo onamandla onk' edabini!

9Vulekani, masango; vulekani, minyango yakudala,

angene uKumkani iNgangalala!

10Ngubani loo Ngangalala yoKumkani?

NguNdikhoyo onamandla onke;

nguye uKumkani, nguye iNgangalala.