IsiXhosa 1996 (XHO96)
23

NguNdikhoyo umalusi wam

Umhobe kaDavide.

231*InguNdikhoyo nje ondalusayo,

ndingaswela ntoni na?

2Nguye ondikhaphelela kumadlelo aluhlaza,

andikhokelele kwimilambo empompozayo,Okanye “andithundezele emanzini acwengileyo” – SiTyh 7:17

3nditsho ndihlaziyeke emphefumlweni.

Undithundezela kwezona ndlela zilungileyo,

ukuze lidunyiswe igama lakhe.

4Ngoko ke, nokuba ndihamba kwiingxondorha ezimnyama,

andinadyudyu.

Kaloku ungakum, wena Ndikhoyo;

isagweba sakho nebhunguza lakho lixhadi lam.

5Undamkela okondwendwe oluxabisekileyo,

uqukeze ude undihlinzeke ngesidlo, iintshaba zam zibukele.

Ngenene, iyaphuphuma indebe yam.

6Ngoko ke ndiya kulandelwa kokulungileyo nabububele,

umzi wakho ube likhaya lam yonke imihla yobomi bam.