IsiXhosa 1996 (XHO96)
16

Umthandazo wethemba

Ucamngco lukaDavide.

161Ndikhusele kaloku, Thixo;

ndithembele ngawe.

2Ewe, ndiyazibika, *Ndikhoyo; nguwe iNkosi yam;

ngaphandle kwakho, Mhlekazi, andinabani.

3Kuba mna ulonwabo lwam luphakathi kwemilowo yakwaThixo;

nditsho leyo itshatsheleyo kweli hlabathi.

4Bazandisel' iintsizi abo bazinyulela *thixo wumbi.

Andiyi kuba nanxaxheba kumadini abo;

andiyi kubanqula ngomlomo wam oothixo babo.

5Nguwe kuphela, Ndikhoyo, inxaxheba endiyabelweyo;

lisentendeni yesandla sakhw' ibango lam.

6Isabelo sam sisendaweni entle;

hayi ukuba lihle kwalo ilifa lam!

7Mbongeni uNdikhoyo ngokuba endiphe icebo;

nesazela sam siyandiluleka ebusuku.

8Ndihlala ndimbeke phambi kwam uNdikhoyo;Mseb 2:25-28

ungasekunene kwam, ngoko ke andiyi kushukunyiswa nto.

9Yiyo ke loo nto ndihleli ndichwayitile nje;

ngenene ndiziva ndikhuselekile.

10Kaloku akuyi kundishiya enyanyeni ndide ndife;

akuyi kusiyeka sibole isicaka sakho esithembekileyo.Mseb 2:31; 13:35

11Wena undazisa iindlela zobomi;

kaloku ndizala yimincili xa ndiphambi kwakho.

Ngasekunene kwakho yimihlali yodwa kude kube ngunaphakade.