IsiXhosa 1996 (XHO96)
142

Ukucela uncedo

Umthandazo kaDavide xa wayesemqolombeni.1 Sam 22:1; 24:3

1421Ndiyabhomboloza, ndizibika *kuNdikhoyo;

ndiyahlahlamba, ndibhenela kuNdikhoyo.

2Ndiphokoza isikhalo sam phambi kwakhe;

ndimbikela zonke iingxaki zam.

3Ndakuba ndidakumbile yena uyayazi imeko yam.

Iintshaba zindithiyisela endleleni yam.

4Ndakukhangela ngasekunene, akakho ozidubayo ngam;

ayikho indawo yokuzimela,

kungekho namntu undikhathaleleyo.

5Ndibhenela kuwe, Ndikhoyo;

kaloku wena uyinqaba yam,

nguwe ibango lam kweli lizwe.

6Sibazele iindlebe isikhalo sam,

kuba kaloku ndixhwalekile.

Ndihlangule kwabo banditshutshisayo;

kaloku bona bomelele kunam.

7Ndikhulule kula makhamandela,

ukuze ndilibonge igama lakho.

Amalungisa aya kundiphahla,

kuba wena undithamsanqele.